Ginekologia i położnictwo Przerów, Czechy 2/2

Monitorowanie kliniczne skuteczności preparatu Penoxal 50

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Przerów

Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Szpital Przerów

Dvořáková 1800/75, 751 52 Przerów, Czechy

Ordynator oddziału: Lek.med. Jarmila Repovská

Badanie preparatu koordynowała: Lek.med. Mária Aldhabbahová

Cel badania: Penoxal 50 w praktyce klinicznej

Celem było monitorowanie skuteczności preparatu Penoxal 50 w dawce 4 kapsułki na dobę przez 60 dni u pacjentek cierpiących na choroby onkologiczne.

Czas trwania badania: 21.4.2011 – 31.8.2011

Liczba monitorowanych pacjentek:9 z diagnozą onkologiczną
Podział według diagnozy:C 56 złośliwy nowotwór jajnika 7 pacjentekC 54 złośliwy nowotwór macicy 2 pacjentki
Parametry kontrolne:


wymioty i nudności
inne zaburzenia przewodu pokarmowego (biegunki, zaparcia, nudności, wzdęcia)
ból
neuropatia
ogólna kondycja
Okres oceny:po 1 miesiącu stosowania, po 2 miesiącach
Zastosowane skróty:0 bez zmiany
+ poprawa
– pogorszenie w monitorowanych parametrach
Nazwisko
Rok urodzenia
Diagnoza
Leczenie
Nudności
GIT
Ból
Neuropatia
1. miesiąc ogólna ocena3.  miesiąc ogólna ocena
B.F1949C56chem++0++0+
B.V1949C56chem++00+
S.D.1943C54chem,RT0++00+
Š.M.1959C56chem0+0++++
P.E.1963C56chem+00
O.J.1938C56chem0000++
Z.D.1949C56chem000+00
V.L.1949C54brachyTh0++0++
C.A.1945C56chem++0++++

Wyniki:

Do monitorowania wybraliśmy 9 pacjentek z przebiegającym leczeniem onkologicznym. Monitorowaliśmy ich subiektywną ocenę wybranych parametrów. Ocena przedmiotowa (morfologia i markery onkologiczne) pozostawały w gestii onkologa ze względu na jednocześnie trwające leczenie onkologiczne.

Monitorowane parametry ocenialiśmy po 1 miesiącu stosowania i w 3 miesiącu.
Wybrane pacjentki w czasie przetwarzania parametrów jeszcze stosowały preparat.

Z 9 monitorowanych pacjentek u 4 wystąpił nawrót choroby podstawowej.
U 3 pacjentek z nawrotem doszło do wzrostu markerów onkologicznych CA 125, u jednej na nowo pojawiło się wodobrzusze, u jednej pacjentki – metastaza w pachwinie, u jednej pacjentki na nowo wystąpił obrzęk limfatyczny kończyny dolnej.

Z dostępnych informacji:

5 pacjentek miało obniżony marker onkologiczny CA 125

3 pacjentki miało podwyższone CA 125

1 nieznana

Uwaga: niniejsza ocena w stosunku do preparatu Penoxal nie jest do końca poprawna, ponieważ pacjentki jednocześnie poddano chemioterapii.

W okresie monitorowania u żadnej pacjentki nie odnotowaliśmy żadnych niepożądanych skutków ubocznych, u żadnej pacjentki nie doszło do reakcji alergicznej. Wszystkie pacjentki dobrze tolerowały stosowanie preparatu. Subiektywna ocena preparatu przez pacjentki była bardzo pozytywna.

Z 9 pacjentek zaledwie 2 pacjentki nie podały żadnej zmiany w monitorowanych parametrach. Pozostałe pozytywnie oceniały działanie preparatu, zwłaszcza ustąpienie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego – nudności i zaburzeń neurologicznych – odczucie ciężkich nóg, mrowienie w kończynach dolnych, odczucie pieczenia skóry.

Łącznie 7 pacjentek z 9 monitorowanych podczas stosowania preparatu Penoxal 50 BG czuło się lepiej, były w lepszej kondycji ogólnej i lepiej tolerowały chemioterapię. 

Wniosek:

Preparat Penoxal 50 BG jako suplement diety można zalecić zwłaszcza  pacjentkom onkologicznym. Preparat jest dobrze tolerowany, nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Wspomaga poprawić ogólną kondycję pacjentki, a tym samym umożliwia również lepszą tolerancję terapii onkologicznej, poprawia ogólną jakość życia chorych na nowotwory.
B: Penoxal 50, 3 kapsułki / dzień

Primárka oddelenia: MUDr. Jarmila Repovská

Koordinovala testovanie výrobku: MUDr. Mária Aldhabbahová