Regulamin

Otem świadczącym usługi pod adresem pl.penoxal.com jest:
Sonowa Sp.z o.o.
Główna 59, 
57-350 Kudowa-Zdrój
REGON: 366186604
NIP:5252691437
Numer KRS: 0000655489

Spis treści

I. Rodzaj świadczonych usług
II. Przyjmowanie i realizacja zamówień
III. Warunki realizacji zamówienia
IV. Ceny towarów
V. Formy płatności
VI. Reklamacje
VII. Prawo do odstąpienia od umowy
VIII. Dane Osobowe
IX. Postanowienia końcoweI. Rodzaj świadczonych usług

 1. Udostępnienie informacji o dostępności oraz charakterystyce towarów dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Rejestracja konta użytkownika, pozwalającego na składnie zamówień w sklepie.
 3. Wysyłka informacji handlowych nt. oferty sklepu oraz aktualności dotyczących sklepu.
 4. Udostępnienie szybkich płatności online w systemie PayU.
 5. Realizacja zamówień wysyłkowych na terenie Polski.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, sposobu płatności oraz sposobu i miejsca dostawy.
 2. Formularz zamówienia dostępny jest z poziomu zarejestrowanego konta użytkownika.
 3. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach podanych w zamówieniu i aktualnej wersji regulaminu.
 4. W przypadku sprzedaży wysyłkowej zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
 5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie powiadamiany o brakującym towarze i podejmuje decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli Klient dokonał wpłaty należności za towar, cała kwota zostanie zwrócona bezzwłocznie, najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rezygnacji.
 7. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do momentu przekazania zamówienia do wysłania. Zmiany w zamówieniu mogą opóźnić jego realizację. Zmiany w zamówieniach, lub zmiany dotyczące adresu wysyłki, zwrotu płatności mogą być dokonywane przy pomocy dowolnego środka trwałego (np. e-mail, list polecony).
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, lub na życzenie faktura VAT).

III. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres do wysyłki podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Czas realizacji zamówienia (do momentu przekazania towaru kurierowi) to 2-3 dni. Firma kurierska dostarcza przesyłki na następny dzień roboczy od nadania. W wyjątkowych przypadkach- gdy towar sprowadzany jest na indywidualne zamówienie Klienta – czas realizacji może się wydłużyć, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. Koszt transportu firmą kurierską zależny jest od sposobu płatności za zamówienie. Koszty transportu wymienione są w poniższej tabeli:
Dostawa na terenie Polski 
Sposób płatnościpłatność z góry (wpłata na konta, PayU)0 PLN
płatność przy odbiorze (pobranie)4 PLN
sposoby wysyłki>200 zł<200 zł
Ekspresowy kurier – DPD0zł0zł
   

  IV. Ceny towarów

 1. Ceny towarów na stronie Sklepu podane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Kwota za towar obejmuje wszystkie składniki konieczne do zapłaty za przedmiot sprzedaży. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany te nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 3. Przez cenę regularną rozumiana jest cena produktu, obok której niewyświetlona jest przekreślona stara cena.

V. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

– Płatność gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru dostarczonego na podany adres,
– Przedpłata na konto w formie przelewu elektronicznego, bankowego,
– Przedpłata poprzez system PayU – kartą kredytową lub szybkim przelewem online ,
VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania serwisu powinny być składane przy pomocy środków trwałych (np. e-mail, list polecony). Zostaną one rozstrzygnięte w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

– uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
– niezgodności towaru z opisem zawartym w zamówieniu.

 1. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych lub braków, powstałych podczas transportu prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności kuriera. Protokół nie jest niezbędny do złożenia reklamacji uszkodzeń powstałych w transporcie.
 2. W przypadku stwierdzenia podstawy do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z opisem, Klient ma prawo do reklamacji towaru z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 3. Reklamowany towar należy odesłać na adres z którego wysłany został towar, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Protokół dotyczący reklamacji może być dostarczony również za pomocą dowolnego środka trwałego (poczta elektroniczna, list polecony).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru, wraz z kompletem dokumentów. Reklamacje dotyczące produktów rozpatrywane są zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta( Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa sklep. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa Klient.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/          

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.
 2. Warunkiem zachowania terminu odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 14 dni od daty wejścia w posiadanie danego towaru. Oświadczenie może być przesłane za pomocą dowolnego środka trwałego (np. e-mail lub list polecony). Klient zobowiązany jest odesłać zwracany towar najdalej w ciągu 14 dni od daty złożenia pisma o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany towar należy odsyłać w opakowaniu zapewniającym zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem, razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem zwrotu (jeżeli nie został przesłany wcześniej).
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztu przesyłki towaru do Klienta, jeśli został naliczony. Pieniądze zostaną zwrócone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty transportu do Sklepu zwracanego towaru pokrywa Klient.
 5. Kwota należna z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży zostanie przekazana tą samą drogą, którą nastąpiła wpłata, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób przekazania tej kwoty.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych specjalnie dla Klienta, zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem lub służących zaspokojeniu jego indywidulnych potrzeb. 

VIII. Dane Osobowe

 1. Firmą zbierającą dane osobowe na stronie sklepu jest: Sonowa Sp.z o.o. , Główna 59, Kudowa-Zdrój , 57-350, Polska.
 1. W czasie korzystania z serwisu nie są zbierane żadne dane osobowe, poza danymi, które użytkownik sam wpisuje w formularzach. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia działań takich jak rejestracja użytkownika, logowanie, przesłanie zapytania, przesłanie opinii, zapisanie się do newslettera, złożenie zamówienia, realizacja zamówienia. Dane te podawane są przez użytkownika dobrowolnie, jednak powyższe działania nie mogą być kontynuowane bez podania wymaganych danych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Baza danych zbieranych przez firmę Sonowa Sp.z o.o.. za pośrednictwem sklepu internetowego spełnia obowiązek zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych
 4. Szczegółowy opis zarządzania danymi osobowymi dostępny jest w dziale Polityka prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep dokłada staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, dostępności itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie informacje, materiały, zdjęcia zawarte na stronie objęte są zakazem kopiowania i rozpowszechniania.  
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta( Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.penoxal.pl.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość zablokowania pewnych form płatności lub dostawy dla poszczególnych towarów.
 7. Zapytania dotyczące produktów za pośrednictwem e-maila lub formularzy na stronie nie mają wpływu na zakres umowy sprzedaży.
 8. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści bezprawnych.
 9. Wszelkie uwagi, pytania i sugestie związane z działaniem strony i Sklepu prosimy kierować na adres pl.penoxal.com.

Wchodzi w życie w dniu od 1.10.2017

Zaktualizowano 5.01.2023