Ginekologia i położnictwo Przerów, Czechy 1/2

Monitorowanie kliniczne skuteczności preparatu Penoxal 50

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Przerów

Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Szpital Przerów

Dvořáková 1800/75, 751 52 Przerów, Czechy

Ordynator oddziału: Lek.med. Jarmila Repovská

Badanie preparatu koordynowała: Lek.med. Mária Aldhabbahová

Czas trwania badania: 21.4.2011 – 31.8.2011

Cel: badanie skuteczności preparatu Penoxal 50 w praktyce klinicznej.

Celem badania było monitorowanie skuteczności preparatu Gestavit 50 w dawce 3 kapsułki dziennie przez łącznie 60 dni u 10 pacjentek z endometriozą

Liczba monitorowanych pacjentek:10 – wybraliśmy pacjentki z diagnozą endometriozy potwierdzoną okołperacyjnie i histologicznie
Podział według diagnozy:N 90.8 endometrioza – 10 pacjentekD 25.9 mięśniaki macicy – 4 pacjentki
Parametry kontrolne:przewlekły bólmiednicy
zaburzenia cyklu menstruacyjnego
dyspareunia
subiektywnie postrzegany dyskomfort
Zastosowane skróty:0 bez zmian
+ poprawa
– pogorszenie
LSK – laparoskopia
LAVH + BSO – histerektomia dopochwowa wspomagana laparoskopowo z obustronną adneksektomią

U wszystkich wybranych pacjentek występowały co najmniej 2 z monitorowanych parametrów przed postawieniem diagnozy.

Ocena odbyła się po 1 miesiącu i w 3 miesiącu stosowania preparatu Penoxal 50. 

NazwiskoRok urodzeniaDiagnozaDiagnoza
postawiona
ZabiegBólZaburzenia cykluDyspareuniaDyskomfortOcena ogólna
U.V.1956D259
N80.9
histologicznieLAVH + BSO+nie oceniano+++
J.L1980N80.9okołooperacyjnieLSK000+0
D.L.1977N809okołooperacyjnieLSK+0+++
T.I.1980N80.9okołooperacyjnieLSK
koagulace
0+0++
D.G.1983N809okołooperacyjnieLSK++0++
J.Z.1958N80.9
D25.9
histologiaLAVH + BSO0nie oceniano0+0
K.M1974N80.9okołooperacyjnieLSK0++++
P.M.1973N80.9
D25.9
histologiaLAVH + BSO0nie oceniano0++
Č.M.1964D25.9
N80.9
histologiaLAVH + BSO+nie oceniano+++
S.L1943N809histologiaLAVH + BSO+nie oceniano0+0


Wyniki :

Do celów testowych wybraliśmy 10 pacjentek z dominującym objawem klinicznym przewlekłego bólu miednicy, u 4 pacjentek jednocześnie rozpoznano mięśniaka macicy.
U pacjentek z mięśniakiem macicy zalecono histerektomię, histologia potwierdziła adenomiozę u jednej pacjentki bez mięśniaka macicy, ale ze względu na wiek i rozpoznanie cysty na jajniku zalecono histerektomię z obustronną adnexekotmią.
Dwie pacjentki w wieku rozrodczym z zaburzeniem otrzewnej miednicy i więzadeł odbytniczo-macicznych oraz pęcherzowo-macicznych: przekazano na oddział specjalistyczny, gdzie dokonano resekcji.
U pozostałych pacjentek w trakcie zabiegu przeprowadzono usunięcie drobnych ognisk endometriozy przez koagulację. Po miesiącu od operacji pacjentki zostały zaproszone na kontrolne badanie ginekologiczne.
Wszystkie zagojone, bez objawów pooperacyjnej infiltracji.
Subiektywnie niemal u wszystkich poprawa kondycji ogólnej.
W kolejnym miesiącu u pacjentek z zachowaną macicą zmniejszenie bólów menstruacyjnych i ogólna poprawa kondycji.
U żadnej z pacjentek nie odnotowaliśmy reakcji alergicznej ani nietolerancji stosowania.
Pacjentki oceniły preparat pozytywnie.

Podsumowanie:

Preparat Penoxal 50 w dawce 3 kapsułki dziennie korzystnie sprawdził się u pacjentek z endometriozą i pacjentek w okresie pooperacyjnym. Pacjentki doceniły zwłaszcza ustąpienie bólu i poprawę kondycji ogólnej. Również w ocenie końcowej preparatu wszystkie pacjentki zgłaszały poprawę swojego stanu i złagodzenie zaburzeń subiektywnych. Należy jednak zaznaczyć, że nasza grupa jest mała i okres monitorowania zbyt krótki, aby dokonać subiektywnej oceny działania preparatu Penoxal 50 u pacjentek z endometriozą.

Ordynator oddziału: Lek.med. Jarmila Repovská

Badanie preparatu koordynowała: MUDr. Mária Aldhabbahová