Narodowe Centrum Onkologii V.A. Fanardzyan’s

BADANIE KLINICZNE

STANDARDOWA CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, CHEMIORADIOTERAPIA W POŁĄCZENIU Z PREPARATEM PENOXAL 50

Narodowe Centrum Onkologii V.A. Fanardzyan’s
Ministerstwa Zdrowia Republiki Armenii, Yerevan

W badaniu wzięło udział 115 pacjentów w różnych stadiach zaawansowania raka, którzy przeszli chemioterapię i radioterapię. Czas trwania badania 2009 – 2010.

Dyrektor Narodowego Centrum Onkologii
Ministerstwa Zdrowia Republiki Armenii
Główny onkolog MH ARM

Członek-korespondent Akademii Narodowej Republiki Armenii
Profesor Hayro Michajłowicz Galstyan

Wyniki badania klinicznego standardowej chemioterapii w połączeniu z preparatem PENOXAL 50

W badaniu wzięło udział 11 pacjentów. Cztery pacjentki z rakiem piersi w III-IV stadium choroby, czterech pacjentów z rakiem płuc (dwóch w II stadium choroby, dwóch w IV stadium choroby), dwóch pacjentów z rakiem odbytnicy oraz jeden pacjent z rakiem jelita grubego. Pacjentom podawano preparat PENOXAL 50 mg 3–5 kapsułek dziennie w trakcie przyjmowania chemioterapii przez okres 60 dni. Przed rozpoczęciem terapii, pacjenci zostali przebadani według standardowych procedur w zależności od umiejscowienia nowotworu. Jednocześnie u chorych wykonano badanie poziomu Limfocytów T przed rozpoczęciem chemioterapii oraz po jej zakończeniu w połączeniu z preparatem PENOXAL 50 mg.

Podczas chemioterapii w połączeniu z preparatem PENOXAL 50 nie wystąpiły objawy toksyczności (II-III stadium) takie jak nudności czy wymioty. Podczas procesu leczenia zauważono poprawę ogólnego stanu pacjentów, polepszenie kondycji fizycznej oraz poprawę apetytu.

Według badań laboratoryjnych we wszystkich 11 przypadkach poziom leukocytów, neutrofilów i trombocytów nie spadł poniżej dopuszczalnych wartości. Ponadto określono wartości parametrów biochemicznych krwi takie jak mocznik, bilirubina, czas prototrombinowy PT, AST, ALT, Na+, C++ oraz Ca. W żadnym z tych przypadków nie zaobserwowano znaczących zmian wyżej wymienionych wskaźników.

Przed rozpoczęciem terapii wykryto w zapisie EKG dwóch pacjentów rozproszone zmiany świadczące o zmianach degeneracyjnych mięśnia sercowego. Według danych z EKG nie zaobserwowano po zakończeniu terapii istotnych zmian w sercu zarówno u pacjentów z pierwotnymi zmianami patologicznymi serca, jak i u pacjentów bez patologii.

Dokładnie zbadano również wskaźnik limfocytów T.

U 7 pacjentów wskaźniki te pozostawały w granicach normy w trakcie leczenia, w 3 przypadkach zaobserwowano niewielki spadek wskaźników odporności. W jednym przypadku wskaźnik ten został podczas leczenia znormalizowany do właściwego poziomu.

Według subiektywnych ocen, u wszystkich pacjentów nastąpiła poprawa stanu ogólnego, między innymi zwiększenie apetytu, zmniejszenie bólu, poprawa jakości snu. Pacjentom rzadziej doskwierały zaparcia czy biegunki.

Po 60 dniach u wszystkich chorych objętych badaniem stan oceniono jako stabilny. W żadnym przypadku leczenie chemioterapią w połączeniu ze stosowaniem preparatu PENOXAL 50 nie zostało przerwane. Dzięki zastosowaniu PENOXALU chemioterapia była lepiej tolerowana, nie zaobserwowano również toksyczności hematologicznej, nudności czy wymiotów. Ważne, że u większości pacjentów utrzymywał się właściwy poziom limfocytów T odpowiadający za reakcje odpornościowe organizmu, jak również samo przyjmowanie preparatu nie stwarzało pacjentom problemów.

Kierownik Oddziału Chemioterapii

Profesor Hayrapetyan Lidia Georgievna DSc.

Wynik badania klinicznego standardowej chemioterapii i radioterapii w połączeniu z preparatem PENOXAL 50

W badaniu wzięły udział 104 pacjentki z rakiem szyjki macicy w III stadium choroby. Pacjentki poza radioterapią przyjmowały PENOXAL 50 mg 4-5 kapsułek dziennie przez 60 dni. Przed rozpoczęciem badania pacjentki zostały przebadanie według standardowych procedur.

Wszystkie pacjentki były w umiarkowanym stanie nasilenia choroby ze znaczną anemią oraz intoksykacją. Na pierwszym etapie leczenia zastosowano chemioterapię. Po ustąpieniu anemii stosowano radioterapię miejscową. Po 3-tygodniowej przerwie przeprowadzono polichemioterapię, po której stan pacjentek oceniono jako zadowalający.

Według badań laboratoryjnych we wszystkich 104 przypadkach poziom leukocytów i trombocytów nie spadł poniżej dopuszczalnej wartości. Sprawdzono również wartości takich wskaźników biochemicznych krwi jak mocznik, azot, kreatynina, bilirubina, wapń, sód, potas, chlor oraz czas protrombinowy (PT). W żadnym z przypadków nie zaobserwowano znaczących zmian poziomu tych wskaźników.

Według subiektywnych ocen, u wszystkich pacjentek zaobserwowano poprawę jakości życia – poprawę apetytu, jakości snu oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych.

W żadnym z tych przypadków leczenie nie zostało przerwane. Poprawiła się tolerancja radioterapii, jak również u pacjentów nie zaobserwowano skutków ubocznych takich jak nudności, wymioty, zapalenie pęcherza moczowego czy odbytnicy.

Obecnie pacjenci są pod stałą kontrolą lekarzy. Przyjmowanie preparatu PENOXAL nie stwarzało pacjentom żadnych problemów. Efekty terapii w połączeniu z PENOXALEM były widoczne w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Naczelnik wydziału radia ginekologii IAC
Kandydat Medyczny Khangeldyan Alina

Jak Penoxal pomaga w leczeniu raka?

Silny układ immunologiczny potrafi radzić sobie z komórkami nowotworowymi i  niszczyć je, czasami jednak potrzebuje pomocy. PENOXAL stymuluje układ immunologiczny i pomaga w ten sposób zoptymalizować jego działanie, które przejawia się wystarczająco skutecznie w walce z komórkami nowotworowymi. Produkt może być również stosowany w trakcie radioterapii i chemioterapii, kiedy  to pomaga znosić niektóre skutki uboczne leczenia. Ponadto stymuluje aktywność przewodu pokarmowego, wątroby, nerek i innych narządów, które są bardzo obciążane leczeniem onkologicznym, i w ten sposób przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania organizmu i ogólnego dobrego samopoczucia. Jest zatem odpowiednim suplementem w leczeniu choroby onkologicznej, co w swoich wypowiedziach na temat Penoxalu potwierdzają lek.med. Anna Galambošová, farmaceuta PharmDr. Tomáš Arndt i inni lekarze. O doświadczeniach osób używających Penoxal można więcej dowiedzieć się TUTAJ.

Opowiedz nam swoją historię

Pomożesz innym, a my Cię nagrodzimy.

Więcej informacji