Oddział Onkologiczny Szpitala Vsetín

Badanie przeprowadzano na oddziale onkologicznym w mieście Vsetín pod kierunkiem Doktora nauk medycznych Zdenka Yanacheka, które potwierdziło wyjątkowe działanie i efekty po zastosowaniu  preparatu Penoxal.

Liczba przebadanych pacjentów: 23 pacjentów 

Podział pacjentów w zależności od rozpoznania choroby nowotworowej:

Czerniak złośliwy2 pacjentów
Złośliwy nowotwór nerek1 pacjent
Rak sutka12 pacjentek
Rak jelita grubego7 pacjentów
Złośliwy nowotwór macicy1 pacjent

Dawkowanie: 4 kapsułki dziennie (4×50= 200mg)

Podczas leczenia pacjenci pozytywnie ocenili swój stan zdrowia i działanie preparatu PENOXAL. Nie stwierdzono żadnych efektów ubocznych i reakcji alergicznych przez cały okres terapii trwający 3 miesięce. Pacjenci czuli się dobrze w trakcie stosowania preparatu. Wśród pacjentek z rakiem piersi było 8 kobiet, które stosowały PENOXAL podczas chemioterapii, co pomogło przejść im przez ten czas bez żadnych istotnych powikłań mogących zaburzyć efekty i proces chemioterapii.

Skutki uboczne po zastosowaniu preparatu PENOXAL:
U jednej pacjentki z rozpoznaniem raka piersi, która zakończyła proces chemioterapii w trakcie stosowania preparatu PENOXAL w dawce 4 kapsułki dziennie, pojawiły się zaburzenia jelitowe w postaci biegunki. Po zmniejszeniu dawki PENOXALU na 2 kapsułki dziennie zaburzenia ustąpiły. W trakcie przyjmowania preparatu PENOXAL badano OB, wskaźnik CRP, próby wątrobowe, mocznik oraz kreatyninę korelującą z markerami nowotworowymi. Można stwierdzić, że nie wystąpiło żadne pogorszenie wskaźników laboratoryjnych. W subiektywnym odczuciu zaobserwowano poprawę stanu zdrowia i formy fizycznej.Wnioski:

Wiele pacjentów onkologicznych było zadowolonych z efektów terapii, a ich ocena preparatu PENOXAL była pozytywna. Wybór pacjentów objętych badaniem nie był jednorodny, gdyż wybrani pacjenci mieli różne rozpoznania choroby nowotworowej w różnych stadiach choroby. Preparat stosowano w trakcie leczenia onkologicznego jako uzupełnienie terapii tradycyjnej. Jednak najlepsze efekty działania suplementu uzyskuje się we wczesnych stadiach choroby nowotworowej oraz w trakcie trwania chemioterapii bądź radioterapii. U pacjentów z przerzutami efekt jest krótkotrwały. PENOXAL był stosowany jako uzupełnienie podstawowej terapii onkologicznej, u pacjentów zaobserwowano również lepszą tolerancję wprowadzonej chemioterapii, a także lepszy powrót do zdrowia po jej zakończeniu. Preparat PENOXAL jest więc zatem skutecznym środkiem wspomagającym w leczeniu chorób nowotworowych.

Dr med. Zdeněk Janáček
Oddział onkologiczny
Szpital Vsetin

Prim. MUDr. Zdeněk Janáček

Jak Penoxal pomaga w leczeniu raka?

Silny układ immunologiczny potrafi radzić sobie z komórkami nowotworowymi i  niszczyć je, czasami jednak potrzebuje pomocy. PENOXAL stymuluje układ immunologiczny i pomaga w ten sposób zoptymalizować jego działanie, które przejawia się wystarczająco skutecznie w walce z komórkami nowotworowymi. Produkt może być również stosowany w trakcie radioterapii i chemioterapii, kiedy  to pomaga znosić niektóre skutki uboczne leczenia. Ponadto stymuluje aktywność przewodu pokarmowego, wątroby, nerek i innych narządów, które są bardzo obciążane leczeniem onkologicznym, i w ten sposób przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania organizmu i ogólnego dobrego samopoczucia. Jest zatem odpowiednim suplementem w leczeniu choroby onkologicznej, co w swoich wypowiedziach na temat Penoxalu potwierdzają lek.med. Anna Galambošová, farmaceuta PharmDr. Tomáš Arndt i inni lekarze. O doświadczeniach osób używających Penoxal można więcej dowiedzieć się TUTAJ.

Opowiedz nam swoją historię

Pomożesz innym, a my Cię nagrodzimy.

Więcej informacji