Szpital Publiczny Komárno

Preparat Penoxal podawaliśmy 15 pacjentom, którzy stosowali go wraz z chemioterapią lub RAT-CHT / przez okres 2-3 miesięcy w dawce 100 mg 2 kapsułki na dobę jako terapię wspomagającą.

4 pac. pac. ze złośliwym nowotworem ginekologicznym

2 pac. z rakiem piersi

3 pac. z rakiem płuc

6 pac. z nowotworem przewodu pokarmowego / w tym 1 trzustka, 1 przełyk/

Pacjenci bardzo dobrze tolerowali preparat, nie zaobserwowano skutków ubocznych w związku z jego stosowaniem. Można stwierdzić, że pacjenci lepiej tolerowali również samą chemioterapię i mogli otrzymywać planowane cykle bez opóźnień i przerywania leczenia. U większości z nich zaobserwowaliśmy obiektywną poprawę stanu ogólnego.

Pogorszenie stanu zaobserwowano u pacjenta z rakiem trzustki i u pacjentki z poważnym gruczolakorakiem jajnika przy progresji choroby podstawowej, ponieważ były to choroby o wysokim ryzyku i agresywne, a przede wszystkim przerzutowe.

Podawanie preparatu Penoxal w połączeniu z zalecanym leczeniem onkologicznym można traktować za istotny środek wspomagający leczenie pacjentów onkologicznych.

Grupa pacjentów, którym podawano preparat, była różnorodna i stosunkowo niewielka. Monitorowany okres był stosunkowo krótki. Wyniki badania wydają się bardzo obiecujące i perspektywiczne.

Lek. med. Rosinská Olga

Przychodnia Onkologii Klinicznej,
Forife Szpital Publiczny Komárno

27/7/2016

Komarno

Jak Penoxal pomaga w leczeniu raka?

Silny układ immunologiczny potrafi radzić sobie z komórkami nowotworowymi i  niszczyć je, czasami jednak potrzebuje pomocy. PENOXAL stymuluje układ immunologiczny i pomaga w ten sposób zoptymalizować jego działanie, które przejawia się wystarczająco skutecznie w walce z komórkami nowotworowymi. Produkt może być również stosowany w trakcie radioterapii i chemioterapii, kiedy  to pomaga znosić niektóre skutki uboczne leczenia. Ponadto stymuluje aktywność przewodu pokarmowego, wątroby, nerek i innych narządów, które są bardzo obciążane leczeniem onkologicznym, i w ten sposób przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania organizmu i ogólnego dobrego samopoczucia. Jest zatem odpowiednim suplementem w leczeniu choroby onkologicznej, co w swoich wypowiedziach na temat Penoxalu potwierdzają lek.med. Anna Galambošová, farmaceuta PharmDr. Tomáš Arndt i inni lekarze. O doświadczeniach osób używających Penoxal można więcej dowiedzieć się TUTAJ.

Opowiedz nam swoją historię

Pomożesz innym, a my Cię nagrodzimy.

Więcej informacji