Szpital Uniwersytecki w Pilznie, Klinika Ginekologiczno-Położnicza

Klinika Ginekologiczno-Położnicza, Szpital Uniwersytecki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pilznie – Lochetín

Alej Svobody 80
323 00 Pilzno, Czechy

Ordynator: Doc. lek. med. Zdeněk Rokyta, CSc.

Koordynator badania: Lek. med. Vladimír Kokeš.

Czas trwania badania: Od 28.5.2009 do 22.3.2010

Liczba uczestniczących pacjentek: Obserwowano łącznie 120 pacjentek z ginekologicznym nowotworem złośliwym

Podział i liczba pacjentek według dawki dziennej:

  • 70 pacjentek po leczeniu choroby nowotworowej w pełnej remisji choroby – 2 kapsułki dziennie
  • 32 pacjentki po leczeniu choroby nowotworowej o podwyższonym ryzyku – wzrost markerów TU, z rozpoznaniem histologicznym high-risk w poprzedniej chorobie lub niejasnym rozpoznaniem obiektywnym niewymagającym na razie leczenia onkologicznego – 3 kapsułki na dobę
  • 18 pacjentek z objawami nawrotu lub progresji choroby bądź z aktualnie trwającym leczeniem onkologicznym – 4 kapsułki dziennie


podział pacjentek zgodnie z diagnozą choroby:

C 52 Nowotwór złośliwy pochwy1 x
C 53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy33 x
C 54 Nowotwór złośliwy macicy46 x
C 56 Nowotwór złośliwy jajnika37 x
C 57 Nowotwór złośliwy jajowodów3 x
Łącznie120 x


Wyniki:

Przeważająca liczba pacjentek pozytywnie oceniała swoje odczucia i działanie podawanego suplementu diety Penoxal.
U większości pacjentek nie odnotowano żadnych działań niepożądanych, pacjentki czuły się dobrze. Nie doszło do reakcji alergicznej, u większości pacjentek obiektywne wyniki laboratoryjne były ustabilizowane. Jednocześnie kilka pacjentek zgłosiło  poprawę sytuacji pod względem odporności na choroby wirusowe. Pacjentki miały dobrą kondycję w trakcie stosowania produktu. Jedna pacjentka informowała o poprawie wcześniejszych zaburzeń jelitowych.

Zdarzenia niepożądane w trakcie stosowania preparatu Penoxal:

  1. U jednej pacjentki w trakcie przyjmowania preparatu nastąpiła progresja choroby z przerzutami skórnymi  do pępka.
    Była to 45-letnia pacjentka, u której zdiagnozowano rakomięsaka jajnika – o wysokim stopniu złośliwości histologicznej. Stosowała dawkę 3 kapsułki dziennie.
  2. U 54-letniej pacjentki z diagnozą surowiczego gruczolakoraka jajnika odnotowano nawrót choroby i związane z nią wymioty. Ponownie o wysokim stopniu złośliwości histologicznej, przy dawce 4 kapsułki dziennie.
  3. Jedna pacjentka z diagnozą gruczolakoraka macicy, stosująca 4 kapsułki dziennie, informowała o zaburzeniach jelitowych w postaci biegunki. Po zmniejszeniu dawki dziennej do 2 kapsułek dziennie funkcja organizmu została znormalizowana.

Obie pacjentki, u których stwierdzono nawrót lub progresję choroby, cierpiały na wysoko agresywny typ choroby nowotworowej o wysokiej złośliwości histologicznej.

Wniosek:

U pozostałych 117 pacjentek nie odnotowano żadnych wyżej wymienionych negatywnych odczuć ani zaburzeń. Wszystkie te pacjentki były zadowolone i pozytywnie oceniały działanie badanego preparatu Penoxal. Grupa pacjentek nie była zupełnie zgodna, ponieważ okres stosowania preparatu nie był tak samo długi.

Pilzno, 22.03.2010

Lek. med. Vladimír Kokeš

Koordynator badania
MUDr. Vladimír Kokeš

Doc. lek. med. Zdeněk Rokyta, CSc.

Ordynator kliniki

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
Fakultní nemocnice